Etyka, biznes i myślenie krytyczne

Działalność biznesowa to suma podjętych decyzji. W centrum zainteresowania etyki znajduje się specyfika procesów podejmowania decyzji, czyli ich konsekwencje, motywy oraz różnego typu uwarunkowania. Trzema filarami oferty szkoleniowej firmy Modus Vivendi. Etyka w Biznesie są osiągnięcia dyscyplin, dla których decyzyjności w kontekście biznesowym jest pierwszoplanowa:

 

Etyka biznesu

Bada różnorodne aspekty etycznego wymiaru działalności biznesowej, np.: komunikacji w biznesie, dyskryminacji w pracy, czy zależności między działalnością biznesową i środowiskiem naturalnym.

Myślenie krytyczne

Pomoc w identyfikowaniu błędów w rozumowaniach, prób indoktrynacji oraz różnych zabiegów erystycznych. Umożliwi podniesienie kultury myślenia i argumentowania.

Ekonomia behawioralna

Analizuje działalność biznesową z perspektywy nauk o umyśle. Wykrywa systematyczne błędny poznawcze ludzi, które mają wpływ na wynik biznesowy.

Etyka behawioralna

Zajmuje się psychologiczno-społecznymi uwarunkowaniami decyzji mających wymiar etyczny. Wskazuje na okoliczności, które prowadzą do podejmowania niemoralnych zachowań.

Mój program

Etyka biznesu jest nauką, która podejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. Chcąc wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom szkoleniowym klienta, Modus Vivendi oferuje indywidualny dobór prezentowanych tematów.

Profesjonalizm

Rozwój umiejętności miękkich

Personalizacja