Oferta

Oferta dla firm (szkolenia zamknięte)

Wycena zamawianego szkolenia jest uwarunkowana przewidywanym czasem szkolenia (np. 2h, 4h, 8h, 16h, ect.) oraz szacowaną liczebnością grupy szkoleniowej.

Szkolenie odbywa się na terenie firmy zamawiającej kształcenie.

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru czasowego do potrzeb klienta.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia w istotnym stopniu są określane przez zamawiającego szkolenie. Dobór omawianych tematów zostanie zindywidualizowany do specyfiki branży klienta.

Oferta dla osób prywatnych

Prosimy o indywidualny kontakt.

Współpraca