O mnie

O Mnie

W 2015 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W mojej dysertacji skupiłam się na analizie ewolucyjnych uwarunkowań przekazywania i utrzymywania idei, koncepcji oraz wzorców zachowań. Na przeprowadzenie badań związanych z tematyką mojego doktoratu otrzymałam grant badawczy Narodowego Centrum Nauki. Posiadam wielokierunkowe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, seminariów, prezentacji oraz warsztatów. Swoje kompetencje rozwijałam pracując jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz nauczyciel pracujący na różnych poziomach systemu oświaty (nauczyciel etyki, nauczyciel języka angielskiego). Z kolei odbyte studia podyplomowe HR Manager umożliwiły mi bliższe poznanie świata biznesu.

Profesjonalizm

Rozwój umiejętności miękkich

Personalizacja

Firmę Modus Vivendi. Etyka w Biznesie założyłam kierując entuzjazmem i pasją do zagadnień plasujących się na styku biznesu i filozofii, które wydają się być – przynajmniej na pierwszy rzut oka – próbą połączenia ognia z wodą. Właśnie taka dwoista charakterystyka tej dyscypliny sprawia, że od osoby prowadzącej szkolenia z etyki biznesu wymaga się szerokiego rozeznania zarówno w kwestiach praktyczno-biznesowych, jak i teoretyczno-filozoficznych. Tak wymagający stan rzeczy stanowi dla mnie motor napędowy dla dalszego rozwijania swojego warsztatu dydaktycznego oraz pogłębiania zagadnień wpisujących się tematykę biznesu odpowiedzialnego społecznie, czyli takiego, który ma potencjał elastycznego godzenia rozbieżnych, a nawet przeciwstawnych punktów widzenia i interesów (łac. modus vivendi).