Program

Program

Poniżej znajduje się (niewyczerpująca!) lista zawierająca zagadnienia podejmowane przez etyków biznesu i ekonomistów behawioralnych. Nie stanowi ona jednak obligatoryjnego zakresu problematyki omawianej na każdym szkoleniu. Mając na uwadze szerokie spektrum zagadnień etyki biznesu oraz nurtu behawioralnego, a także zróżnicowane potrzeby szkoleniowe zachęcamy, aby każdy podmiot zamawiający szkolenie indywidualizował agendę szkoleniową.

Blok I – zagadnienia wprowadzające
 • O rozumowaniu moralnym i posiadaniu wartości.
 • Etyka biznesu oksymoronem? O tradycjonalistycznym i makiawelistycznym podejściu do moralności
 • Mikro, mezo, makro – poziomy rozważań etyki biznesu
Blok II – praktyczny wymiar etyki biznesu
 • Pragmatyczny wymiar etyki biznesu, tj. o długodystansowej opłacalności etyki biznesu
 • Dwa podejścia do odpowiedzialności w biznesie: stockholders oraz stakeholders (czym jest CSR?)
 • Moralność jako adaptacja biologiczna
 • Komunikacja w biznesie – aspekty etyczne
Blok III – zagadnienia globalne
 • Kapitalizm i jego krytyka, czyli o współczesnych wyzwaniach ekonomicznych
 • Etyczne przywództwo – o uwikłanych w moralności praktykach biznesowych
 • Enwironmentalizm: biznes i środowisko
 • Czym jest kultura pracy w firmie
 • Employer branding
Blok IV – zagadnienia szczegółowe
 • Moralna agencyjność korporacji i instytucjonalizowanie etyki w firmach (tworzenie kodeksu etycznego w firmach)
 • Etyka biznesu z punktu widzenia konsumenta: bezpieczeństwo produktu, kontrowersje etyczne rynku reklamy
 • Środowisko pracy i wyzwania z nim związane (warunki pracy, oddziaływanie na życie prywatne, dyscyplina, awans zawodowy)
 • Etyka biznesu z punktu widzenia pracownika: zobowiązania względem firmy, nadużycia stanowiska
 • Dyskryminacja w pracy
 • Skandynawski model pracy w firmie
 • Etyka biznesu w relacji z klientami: Customer Service Ethics
Blok V – ekonomia behawioralna
 • Homo oeconomicus kontra człowiek ekologii behawioralnej
 • Czym są heurystyki?
 • Skłonności motywacyjne (teoria perspektywy, księgowanie mentalne, efekt unikania strat)
 • Skłonności poznawcze (efekt zakotwiczenia, pułapka dostępności, pułapka gracza, ect. )
 • Zachowania rynku w świetle ekonomii behawioralnej
Blok VI – etyka behawioralna
 • Ewolucyjne korzenie moralności. Dlaczego ludzie chcą czynić dobro?
 • Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych (presja czasu, anonimowość, ect.)
 • Uwarunkowania kognitywne decyzji moralnych (posłuszeństwo autorytetom, konformizm, efekt sformułowania, ect.)
 • Praktyczne zastosowania wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną?
Blok VII – myślenie krytyczne
 • Uniwersalna wartość myślenia krytycznego
 • Niedoskonałe narzędzia poznawcze człowieka. Skąd się biorą teorie spiskowe?
 • Język, głupcze!
 • Argumenty
 • Myślenie krytyczne w wybranych obszarach życia społecznego

Grupa docelowa

 • Przedsiębiorcy
 • Kadra zarządzająca
 • Menedżerowie
 • Pracownicy działu HR
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i kompetencji w obszarze szeroko rozumianej etyki biznesu oraz decyzyjności biznesowej

Certyfikaty

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat zaświadczający o wymiarze czasowym kursu i omówionych zagadnieniach.

Metodologia

 • Wykłady
 • Prezentacje multimedialne
 • Konwersatorium
 • Case studies
 • Prace w grupie